A+ A A-

Konieczność oraz chęć spędzania wolnego czasu poprzez czynny wypoczynek zostaje zakorzenione w świadomości człowieka już od najmłodszych lat. Wycieczki z rodzicami, czy potem wycieczki organizowane przez organizacje społeczne w miejsca, gdzie widoki wprawiają nas w zachwyt i dają możliwość nabywania umiejętności niezbędnych w życiu turystycznym. To nierozerwalny element początków kształtowania potrzeb poznawczych. Turystyka wydaje się być przejawem stylu życia człowieka związanego z określonym systemem wartości i zajmuje niezwykle ważną pozycję w moim życiu.

Opublikowano w Doładuj się!
Napisane przez
Czytaj więcej...

Wielkie wydarzenie kulturalno – sportowe o randze międzynarodowej może w znacznym stopniu przyczynić się do zdynamizowania turystyki w naszym regionie. Mowa tu o Mistrzostwach Europy w piiłce nożnej 2012. Stwarza to wspaniałą okazję do pokazania walorów przyrodniczych i kulturowych otaczającego nas terenu. Przy dobrej promocji i organizacji władz impreza ta może z pewnością przynieść zyski poprzez wykreowanie nowych i wyszczególnienie obecnych produktów turystycznych.

Czytaj więcej...

W każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa osób, które wykorzystując swoje zainteresowania, własne predyspozycje psychofizyczne, dążą do wszechstronnego poznania otaczającej rzeczywistości. Wciąż przybywa  chętnych do podjęcia działalności turystycznej, bowiem turystyka aktywna najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. Celem działalności turysty jest wypoczynek, rekreacja,  doskonalenie zdrowia i sprawności fizycznej, a także wszechstronne poznanie kraju, jego walorów przyrodniczych i antropogenicznych.

Opublikowano w Doładuj się!
Napisane przez
Czytaj więcej...

Register

User Registration
or Anuluj