A+ A A-

Aktywny Warsztat Terapii Zajęciowej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Agnieszka Skomorow: Jedną z najważniejszych zmian jest powiększenie WTZ o dwie nowe pracownie w grudniu 2013 roku. Do naszego grona dołączyło 10 osób. Skąd wziął się pomysl na powiększenie warsztatu?

 

Urszula Woźniak: Pomysł powiększenia WTZ zrodził się z konieczności znalezienia miejsca dla kolejnych 10 osób. Pomimo tego, że w 2013 r. 5 osób z WTZ znalazło zatrudnienie w Spółdzielni Inwalidów Zakładzie Elementów Indukcyjnych i na ich miejsce przyszło 5 innych osób, pozostał problem kolejnych chętnych kandydatów do placówki. W budynku, w którym się znajdujemy były wolne pomieszczenia. Wybrałyśmy się z panią Bogumiłą Krakowiak do dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa z pytaniem o możliwość wynajęcia pomieszczeń. Dyrekcja wyraziła zgodę.

Dzięki przychylności ze strony Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udało nam się zrealizować nasze zamierzenia.

Tomasz Skoneczny: W ciągu 20 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przygotowano i zrealizowano wiele różnych projektów. Jakie projekty realizowano w ostatnich latach?

W 2011 r. pozyskano środki od Wojewody Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty taneczne, warsztaty ceramiczne oraz wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykonane przez uczestników prace i program taneczny zostały zaprezentowane w w grudniu podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

Drugi projekt, który zrealizowaliśmy w 2012 r. to działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Przygotowaliśmy projekt „Kulturalny Kraków” obejmujący działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niesprawnych w życiu społecznym oraz tworzenia warunków sprzyjających usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych. Projekt miał służyć aktywnemu uczestnictwu w kulturze, poznaniu dzieł sztuki i muzeów. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę integracyjną do Krakowa, z występem teatralnym grupy „Kraina Czarów” w Ośrodku A. Dymnej w Radwanowicach. Uczestnicy wycieczki zwiedzali Wawel, Kopiec Kościuszki, Podziemia Rynku, Galerię Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Schronisko dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu.

Register

User Registration
or Anuluj