A+ A A-

Wakacje w parowozowni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei podpisało umowę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa na realizację projektu  pt. Wolontariat na rzecz dziedzictwa kulturowego kolei jak forma międzypokoleniowej edukacji technicznej finansowanego z programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa. Projekt będzie realizowany na terenie zabytkowej Parowozowni Skierniewice.

W ostatnich latach zauważamy coraz większą wirtualizację zainteresowań historyczną techniką. W sytuacji organizacji takiej jak nasza, opartej na pokoleniowej sztafecie przekazywania wiedzy i umiejętności, może mieć to skutki katastrofalne w przyszłości. Stąd podjęliśmy  próbę stworzenia mechanizmu, który pozwoli pokonać kilka przeszkód, głównie natury mentalnej i zachęcić nowe osoby do włączenia się do działań wolontariackich przy zabytkach kolejnictwa. Oczekujemy, że uczestnicy projektu wezmą udział w bieżących pracach przy utrzymaniu terenu zabytkowego zespołu lokomotywowni (usuwanie skutków dewastacji, pielęgnacji zieleni, prace porządkowe) i pracach pomocniczych przy parowozie Ol49-4 oraz w działaniach mających na celu utworzenie ścieżki edukacyjnej umożliwiającej samodzielne zwiedzanie części zespołu lokomotywowni.

Planowany początek projektu to przełom lipca i sierpnia. Będzie on odbywał się w formie obozu wolontariackiego i obejmował jeden turnus kilkudniowy (obejmujący pierwszy weekend sierpnia, tj. 05-08. 08.2016) oraz kilka spotkań weekendowych do października 2016 r. włącznie. Szczegółowe informacje odnośnie kolejnych terminów podamy wkrótce. W załączeniu plakat informujący o pierwszym turnusie wolontariackim.

Register

User Registration
or Anuluj