A+ A A-

VI Festiwal Nauki w Skierniewicach

Oceń ten artykuł
(1 głos)

ENERGIA – PASJA – CZŁOWIEK na VI Festiwalu Nauki jaki odbywa się w Skierniewicach w dniach 21-28 maja 2014 roku

FotoRelacja z Pikniku Rodzinnego jaki odbył się 25 maja 2014 r.

 

 

 

Program imprez festiwalowych

Harmonogram

19-20 maja 2014, poniedziałek – wtorek

Preludium: Warsztaty pozyskiwania energii z biomasy (z elementami permakultury)

 

W PROGRAMIE WARSZTATÓW:

– Zrównoważone gospodarowanie ziemią, wodą i energią, projektowanie i zakładanie ogrodów energetycznych,

– Strategie i techniki zakładania ogrodów energetycznych,

– Zasady pozyskiwania energii z biomasy,

– Wytwarzanie humusu na bazie biomasy,

– Pozyskiwanie energii cieplnej i budowa kolektora słonecznego,

– Modelowe gospodarstwo przyszłości,

– Produkcja żywności w skojarzeniu z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie przyszłości

Efektem warsztatów będzie m.in. umiejętność skonstruowania instalacji hybrydowej dostarczającej ciepłej wody użytkowej do prysznica, zasilanej z kolektora słonecznego oraz grzewczej pryzmy kompostowej.

Dzień I: 19 maja 2014 (Poniedziałek)

11:00 – 11:25 (25 minut) Wstęp – Dlaczego współczesne gospodarstwa rolne muszą się zmienić?

11:25 – 12:25 (prezentacja multimedialna) Zrównoważone gospodarowanie ziemią, wodą i energią na przykładzie modelowego gospodarstwa rolnego przyszłości - Łukasz Nowacki, Fundacja TRANSFORMACJA

12:25 – 14:25 (prezentacja multimedialna) Innowacyjne metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – Marek Mokwiński, Fundacja TRANSFORMACJA

14:25 – 14:40 Przerwa kawowa (15 minut)

14:40 – 15:40 (prezentacja multimedialna) Zrównoważone gospodarowanie odpadami rolniczymi oraz zrównoważone systemy nawozowe, ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniami obszarowymi z rolnictwa. - Jakub Wójcik Fundacja TRANSFORMACJA

15:50 – 16:30 Przerwa obiadowa

16:30 – 19:00 (Zajęcia praktyczne – budowa kolektora słonecznego) Praktyczne warsztaty z zakresu budowy prostego kolektora słonecznego do ogrzewania wody na cele użytkowe – Pozyskiwanie energii ze słońca – Marek Mokwiński, Fundacja TRANSFORMACJA

19:00 – 19:20 (20 minut) Podsumowanie

Dzień II: 20 maja 2014 (Wtorek)

9:00 – 15:00 Praktyczne warsztaty pozyskiwania energii z biomasy – budowa grzewczej pryzmy kompostowej – Łukasz Nowacki, Marek Mokwiński, Jakub Wójcik Fundacja TRANSFORMACJA

15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa

16:00 – 19:00 Praktyczne warsztaty pozyskiwania energii – montaż systemu hybrydowego z wykorzystaniem kolektora słonecznego i grzewczej pryzmy kompostowej - Łukasz Nowacki, Marek Mokwiński, Jakub Wójcik, Fundacja TRANSFORMACJA

19:00 – 19:20 (20 minut) Podsumowanie

Moderator warsztatów: Małgorzata Andziak, Fundacja TRANSFORMACJA

 

 

21 maja 2014, środa

Uroczyste otwarcie V Festiwalu Nauki

Sala

10.00 - Inauguracja VI Festiwalu Nauki

10.00 - 10.05 - Przywitanie przybyłych gości przez J.M. Rektora PWSZ w Skierniewicach prof. dr hab. Tadeusza Janusza

10.05 - 10.20 – Wystąpienia zaproszonych Gości

10.20 - 10.30 – Prezentacja założeń VI Festiwalu Nauki – dr Anna Traut-Seliga – Dziekan Wydziału NPiT PWSZ w Skierniewicach

10.30 – 10.40 – "Wizja rozwoju centrum uzdrowiskowego w oparciu o walory Skierniewic i regionu" – wizualizacja projektu rozwoju zrównoważonego Skierniewic i regionu.

10.40 - 11.10 – Wykład inauguracyjny Profesora dr hab. Wojciecha Steca.

Bud. E s.318

11.15 - Otwarcie wystawy rzeźby ludowej o charakterze regionalnym i przyrodniczym autorstwa p. Tadeusza Smolińskiego

11.20 - Otwarcie Wystawy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z pracownikami Parku, dr Anna Traut- Seliga

 

11.30 – Poczęstunek

 

11.40 - 13.40 - Debata „Życie z pasją przyrodniczą”, z udziałem pasjonatów – przyrodników, wybitnych ekspertów w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz publiczności (debata + warsztaty w grupach)

Zaproszeni Goście:

- Katarzyna Karkowska (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich) – „Sady tradycyjne - pasja dla człowieka, energia dla przyrody”.

- Krzysztof Gara (Sieradzkie Parki Krajobrazowe) – „Fotografia i przyroda”

- Karolina Spętana (Sieradzkie Parki Krajobrazowe) – „Z życia mrówek...”

- Stefan Sobczak – entomolog „Motyle dniem i nocą”.

- Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju – „Zapobieganie zmianom klimatycznym”

- Piotr Wypych (Nadpiliczne Parki Krajobrazowe)– „Artystyczna spersonalizowana hodowla drobiu”

Bud. E s.318 i sale warsztatowe

Bud. E s. 220

Bud. E s. 221

Bud. E s. 222

Bud. E s. 223

Bud. E s. 224

Bud. E s. 225

11.30 - 13.30 - Forum dyskusyjne na temat niepełnosprawności dla studentów w ramach Dni Studenta Niepełnosprawnego PWSZ w Skierniewicach, mgr Katarzyna Szymańska – w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bud. E biblioteka

13.40 Obiad dla uczestników Debaty i Forum Dyskusyjnego

 

14.00 – 16.00 – „Wymieniajka” – możliwość wymieniania się przeczytanymi książkami, a także filmami, puzzlami i grami, które nam się znudziły. Zamiast wyrzucać – podarujemy im nowe życie!

 

Bud. E s. 227

22 maja 2014, czwartek

DZIEŃ WARSZTATOWY I

10.00 – 12.00 - Warsztaty „Ozdoby z owoców i warzyw” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dr Agnieszka Stępowska

Bud. F s. 307

10.00 – 16.00 - Warsztaty w ramach Dni Studenta Niepełnosprawnego, mgr Katarzyna Szymańska – w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bud. E Biblioteka

9.00 – 12.00 - Warsztat dla licealistów: Diagnoza wybranych cech osobowości w kontekście radzenia sobie ze stresem, dr Łukasz Baka

Bud. F s. 209

10.00 – 13.15 - Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Planowanie kariery zawodowej - na co powinienem zwrócić uwagę planując karierę zawodową, mgr Kinga Kwiatkowska

Bud. F s. 211

14.00 – 16.00 - Warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze Skierniewic i   powiatu skierniewickiego, łowickiego, rawskiego: „Uczeń klas I-III w roli badacza przyrody”, dr Teresa Janicka-Panek

Bud. F s. 209

13.50 – 16.15 - Warsztat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Znaczenie komunikacji niewerbalnej w komunikacji interpersonalnej - czyli co "mówię" gdy nie wypowiadam słów, mgr Kinga Kwiatkowska

Bud. F s. 211

12.10 – 14.30 - Warsztaty dla gimnazjalistów / licealistów: Techniki efektywnego zapamiętywania i tworzenia notatek, mgr Piotr Miller

 

Bud. F s. 206

KONFERENCJA „ZARZĄDZANIE OBSZARAMI WIEJSKIMI A PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY”, współorganizatorzy Gmina Bolimów i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

 

09.00 – 13.20 – konferencja w Urzędzie Gminy Bolimów (sesja wykładowa, sesja warsztatowa)

09.00 – 09.10 – powitanie przybyłych Uczestników Wójt Gminy Bolimów mgr inż. Stanisław Linart, dr Anna Traut-Seliga (PWSZ w Skierniewicach)

9.10 – 11.00 – sesja wykładowa, moderator dr Anna Traut-Seliga (PWSZ w Skierniewicach)

9.10 – 9.40 – wykład Prof. Dr hab. Wojciecha Stępnia (PWSZ w Skierniewicach) „Zarządzanie obszarami wiejskimi – szanse i wyzwania”

9.40 – 10.10 – wykład mgr Zbigniewa Wieczorka (LGD „Gniazdo”) – „Zarządzanie obszarami wiejskimi – studium przypadku”

10.10 – 10.40 – wykład mgr Hieronima Andrzejewskiego (ZPKWŁ) - "Za miedzą - ochrona przyrody w środowisku wiejskim".

10.40 – 11.00 – dyskusja, zgłaszanie uwag, wniosków

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa, dyskusja w kuluarach

11.20 – 13.20 – warsztaty - dr Anna Traut-Seliga (PWSZ w Skierniewicach); podczas warsztatów Uczestnicy konferencji w grupach i na forum ogólnym spróbują odpowiedzieć na pytania o przyszłość obszarów wiejskich w kontekście wyzwań jakie stawia rozwój zrównoważony i konieczność ochrony przyrody w czasach kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji samorządów lokalnych.

13.20 – 13.45 – podsumowanie konferencji, spisanie wniosków z sesji warsztatowej – zostaną one opublikowane wraz z uwagami oraz nazwiskami wszystkich współtwórców biorących udział w konferencji (dr Anna Traut-Seliga (PWSZ w Skierniewicach)

13.45 – 14.30 – obiad

14.30 – 16.00 – wycieczka ekologiczna poświęcona problematyce konferencji (Nieborów – Bolimów – Joachimów-Mogiły – Bolimów)

 

 

23 maja 2014, piątek

DZIEŃ WARSZTATOWY II

9.00 – 15.00 Wycieczka ekologiczna „Praktyczne przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii”– wyjazd pozwalający zapoznać uczestników (studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z różnymi formami wykorzystania odnawialnych źródeł energii (biomasa, biogaz, wiatr, słońce)

Trasa wyjazdu:

8.30 – 9.00 – przejazd na trasie Skierniewice (PWSZ w Skierniewicach) – Stara Wojska, gm. Rawa Mazowiecka

9.00 – 10.00 – zwiedzanie wyposażonej w panele słoneczne szkoły w Starej Wojskiej

10.00 – 10.20 przejazd na trasie Stara Wojska - Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

10.20 – 11.10 – zwiedzanie elektrowni wiatrowej w Ściekach

11.10 – 11.30 przejazd na trasie Ścieki - Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka

11.30 – 12.40 zwiedzanie biogazowni w Konopnicy

12.40 - 13.00– przejazd na trasie Konopnica - Biała Rawska, os. Mickiewicza

13.00 – 13.30 zwiedzanie kotłowni na biomasę w Białej Rawskiej

13.30 – 14.00 przejazd na trasie Biała Rawska – Rawa Mazowiecka

14.00 – 14.30 zwiedzanie nowoczesnego basenu w Rawie Mazowieckiej pod kątem zastosowanych tam technologii OZE

14.30 – 15.15 powrót do Skierniewic (PWSZ w Skierniewicach)

   

9.00- 10.30 - Warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Fakty i mity o ubezpieczeniach”, dr Barbara Dembowska

Bud. F s. 222

 

9.00 – 10.30 – Warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Stosowanie prawa na co dzień”, dr Michał Rojewski

Bud. F s. 207

 

10.30 – 12.00 – Warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej", dr Michał Rojewski

Bud. F s. 207

 

12.00 – 13.30 – Warsztaty dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Social media w bankowości-czy "polubiliśmy" już nasz bank?”, dr Iwa Kuchciak

Bud. F s. 222

 

13.30 – 15.00 – Wykład otwarty „Przyczyny niskiej innowacyjności polskiej gospodarki” – Prof. Dr hab. Stefan Krajewski

Bud. F s. 225

 

13.00-14.00 – Wykład otwarty „Róże dla ozdoby i dla zdrowia” , dr Dariusz Sochacki

Bud. F s. 224

 

Pokazy kulinarne w wykonaniu mistrzów kuchni „Kuchnia staropolska” – dwa pokazy:

 • 10.00 – 12.30 - Pokaz przedpołudniowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • 15.00 – 17.30 - Pokaz popołudniowy połączony z pokazem drinków inspirowanych staropolszczyzną

Proponowane potrawy (z degustacją):

Przystawka I

Bliny pszenne z kawiorem i łososiem, kiełkami groszku, oraz pudrem z kwaśnej śmietany

Przystawka II

Prażucha podana z chipsami bekonowymi oraz z sera parmezan z chrupiącymi sałatami

Danie główne I

Pierś z kurczaka ze świeżym rozmarynem sou vide ułożona na plackach z kaszy jęczmiennej z musem z suszonych śliwek oraz młodą kapustą z bekonem

Danie główne II

Kaszotto z kaszy pęczak z wędzoną polędwiczką wieprzową, ogórkiem konserwowym i Polskim serem bryndza

Deser I

Puder z kaszy gryczanej z miodem pitnym, lodami jabłkowymi i kruszonką

Deser II

Lody z trawy żubrowej podane z konfiturą jabłkową

17.30 – 19.30 -Pokaz barmański:

Pokaz barmański   to głównie nalewki oparte na miodach pitnych i owocach zapomnianych, jak dzika róża, morwa itp

Pokaz barmański zostanie połączony z prezentacją multimedialną na temat wszystkich alkoholi, które będziemy wykorzystywać. Dla urozmaicenia wykorzystamy produkty, które zostaną kucharzom po pokazach gastronomicznych np. kasze, grzyby itp.

 

Bud. E s. 318

Bud. E s. 318

 

24 maja 2014, sobota

Od 9.00 DZIEŃ SPORTOWY AZS PWSZ w Skierniewicach – zawody sportowe – piłka nożna i siatkowa – studenci PWSZ w Skierniewicach

Wycieczka ekologiczna „Od pasjonata do pasjonata” – wyjazd studyjny, którego celem jest zapoznanie uczestników z członkami lokalnej społeczności, którzy opierają swoje życie osobiste i zawodowe na zrównoważonym korzystaniu z przyrodniczych i kulturowych zasobów regionu skierniewickiego (Partnerstwo Naturowe Doliny Rawki); wyjazd połączony z plenerem fotograficznym i poetyckim w Dworze Wilkowice.

Trasa przejazdu:

9.00 – 9.20 – przejazd do Zaczarowanego Miejsca, Bartniki

9.20 – 10.30 – zwiedzanie Zaczarowanego Miejsca z Anną Litwin, przykłady możliwych aktywności

10.30 – 10.40 – przejazd do ośrodka wypoczynkowego „Sosenka”

10.40 – 11.10 – zwiedzanie ośrodka wypoczynkowego „Sosenka”, przykłady możliwych aktywności

11.10 – 11.15 – przejazd do gospodarstwa Agroturystycznego „Lucja”

11.15 – 12.15 – zwiedzanie gospodarstwa Agroturystycznego „Lucja”, przykłady możliwych aktywności

12.15 – 12.45 – przejazd do gospodarstwa agroturystycznego „Esterka”

12.45 – 13.45 - zwiedzanie gospodarstwa Agroturystycznego „Esterka”, przykłady możliwych aktywności

13.45 – 14.15 – przejazd do dworu w Wilkowicach

14.15 – 16.15 – zwiedzanie dworu i folwarku w Wilkowicach, plener fotograficzny i plener poetycki (układanie haiku, konkurs)

16.15 – wyjazd do Skierniewic

 

25 maja 2014, niedziela

PIKNIK RODZINNY

„NAUKA W KRÓTKICH SPODENKACH”

9.00 – 10.00 – Wykład otwarty „Świat społeczny fanów Gwiezdnych Wojen” – Łukasz Głusek, SSFGW Utapau

 

10.00 – 11.00 – Wykład otwarty „Technologia i roboty” – Michał Milczarek, SSFGW Utapau

 

11.00 – 12.00 – Wykład otwarty „Gry RPG i ich powiązania z literaturą i kulturą” – Sebastian Kowalski, Fantazion Skierniewice.

 

12.00 – 13.00 – Wykład otwarty „Iluzja wyboru w grach komputerowych i mediach, czyli jak sprytnie oszukać twój umysł” – Norbert Pokorski,SSFGW Utapau

 

13.30 – Uroczyste otwarcie Pikniku Rodzinnego i przekazanie Klucza do miasta Studentom przez Prezydenta Miasta Leszka Trębskiego

 

13.00 – 16.00 – warsztaty, zabawy i gry o tematyce ekologicznej prowadzone przez firmęMAGOJA, wprowadzające dzieci i rodziców w tematykę ekologiczną i przez zabawę poruszają ważne problemyzwiązane z ochroną środowiska, w tym:

 • Kraina Wielkich Ekozabawek,
 • Kraina Zabaw Ekologicznych,
 • Kraina Eksperymentów

- nauka postaw ekologicznych przez zabawę, wykonywanie zabawek i pomocy dydaktycznych z materiałów, które teoretycznie już do niczego nie mogły się przydać, mądre ekologiczne zabawy podnoszące świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, eksperymenty naukowe dla najmłodszych

Ekostanowiska kreatywne (warsztaty):

 • Recypluszaki – tworzenie własnego pluszaka z resztek różnych materiałów
 • Recykling-art – warsztaty tworzenia wazonów z butelek PET, ramek tekturowych, portfeli z kartonów po mleku i wiele innych.
 • Eko-bizuteria – na tym stanowisku będzie można zrobić sobie oryginalne i nieprzeciętne ozdoby z naturalnych surowców.
 • Wyplatanie wianków – stanowisko, na którym każdy będzie mógł wykonać piękny wianek ze świeżych kwiatów, suszków i kolorowych wstążek
 

13.00 – 16.00 – kiermasz produktów regionalnych, degustacje potraw

 

13.00 – 16.00 – warsztaty „Kasza nie odstrasza” dr Joanna Soin, dr Agnieszka Wiosetek-Reske, mgr Stella Buczek

 

13.00 – 16.00 – „Kosmetyczne metamorfozy” – warsztaty, dr Renata Sieradzan-Skrzetuska

 

13.00 – 16.00 – pokazy i występy (w tym: pokazy sekcji tanecznej i aerobikowej AZS PWSZ w Skierniewicach, występ zespołu Art.-Station, koncert zespołu Paragraf 22,Furkotki (zespół dziecięcy), pokaz yoyo w wykonaniu Marcela Ołubka – finalistę Mam Talenti in.)

 

13.00 – 16.00 – konkursy i warsztaty prowadzone przez pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i regionalnych twórców ludowych:

BPK:

- konkurs z tablicą magnetyczną „Skrzydlaci mieszkańcy lasów i miast”

- konkurs foto-zagadka „Gatunki chronione Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”

- warsztaty ornitologiczno-rysunkowe

TWÓRCY LUDOWI i PASJONACI:

– malowanie wzorków roślinnych i zwierzęcych kolorowym lukrem na pierniczkach – p. Hugo Bader,

- rzeźbienie w mydle ptaków i innych zwierzątek – p. Głuszek-Nowicka,

- wyplatanie różności z wikliny – p. Michalski,

- garncarstwo – toczenie na kole – p. Konopczyński,

- kręcenie kwiatów z bibuły – p. Rokicka,

- rzeźbienie w glinie – proste formy roślinne i zwierzęce – p. Waszkiewicz,

- tkanie zakładek motywami roślinnymi – p. Waszkiewicz,

- warsztaty zielarskie – p. Kahan,

- pszczelarstwo i bartnictwo, wyrób świeczek z wosku – p. Domagała,

 

13.00 – 16.00 – możliwość odwiedzenia Mini zoo: będzie to zagroda z kózkami, konikami fallabela, miniaturową świnką, wężami. W ramach warsztatów dzieci będą uczyły się jak właściwie postępować ze zwierzętami, jak je karmić i pielęgnować, jak się z nimi obchodzić (MAGOJA).

 

13.00 – 16.00 - „EKO po-MOCNI. Pozastawiamy po sobie piękne ślady” - Wykonanie mapy Polski metodą kolażu, przy wykorzystaniu surowców wtórnych oraz rekwizytów naturalnych, Karolina Karaśkiewicz

 

13.00 – 16.00 – Warsztaty przygotowane przez LGD „Gniazdo”, promujące przyjazne dla środowiska tradycyjne zawody i działania:

 • Warsztaty kulinariów tradycyjnych - z wykorzystaniem lokalnych roślin jadalnych, ziół z polan i łąk, lasów. Ich zastosowania w kuchni tradycyjnej i nowoczesnej. Jak jeść zdrowo i smacznie, a jednocześnie w zgodzie z naturą. Warsztaty będą promować idee Slow Food czyli spokojnego spożywania produktów rodzimych pochodzących z gospodarstw z pobliskich regionów. Warsztaty będą miały na celu ochronę i promocję lokalnych i tradycyjnych sposobów produkcji żywności, promocję kultury spożywania żywności w spokoju, kupowania jedzenia ze źródeł lokalnych.
 • Warsztaty tradycyjnej sztuki ludowej będą promować sztukę ludową i tradycję regionu łowickiego oraz kunszt rękodzielniczy. Wycinanki, kwiaty z bibuły oraz elementy pająka łowickiego będą stanowić aspekt kulturowy.
 • Warsztat bednarski poprowadzi specjalista w tym zakresie, który sam wykonuje beczki, cebry i balie. Pokaże warsztat pracy bednarza, w tym ławę bednarską, która służy do strugania klepek i obrabiania dna, wątownik do wycinania w klepkach rowków dla umieszczenia dna, strug krzyżowy do wyrobu naczyń dłubanych. Podczas pokazów bednarz opowie historię bednarstwa czyli rzemiosła związanego z wytwarzaniem beczek i innych naczyń tego typu.
 

Pokazy przygotowane przez LGD Kraina Rawki:

 • Pokaz i degustacja potraw Koła Gospodyń Wiejskich z Cielądza
 • „Sochowa Zagroda” – wystawa starych przedmiotów użytkowanych niegdyś w gospodarstwach rolnych, p. Socha z Sierzchowa
 

13.00 – 16.00 Działania edukacyjne Fundacji Arka:

 • Wystawa EKOBOOK
 • Odjazd na OZE – warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii
 • Ubierz swój dom – warsztaty na temat drobnych działań, jakie każdy może prowadzić na rzecz środowiska w swoim domu
 • Puzzle 3D – wynikiem składania jest mały drewniany domek, w którym mogą bawić się składające go dzieci (opieka i komentarz animatora)
 • Strefa klimatyczna – warsztaty, podczas których uczestnicy pod okiem animatora tworzyć będą miasto energooszczędne z takimi ekologicznymi rozwiązaniami, jak: wiatraki, solary, ścieżki rowerowe, transport miejski, zielone dachy. Mali architekci projektują i wykonują z surowców wtórnych swoje wymarzone, przyjazne środowisku budynki i krajobrazy, inspirowane wyobraźnią i wiedzą zdobytą podczas rozmowy z prowadzącym.
 • Fauna i flora: niezwyczajna gra planszowa – gigantyczna gra planszowa o tematyce przyrodniczej (zagrożone gatunki roślin i zwierząt)
 • Happening „Energetyczne wampiry” – atrakcyjny wizualnie happening w satyryczny sposób przedstawiający różne sposoby marnowania energii, jego finałem jest zaproszenie dzieci do wspólnego działania w „strefie klimatycznej”
 

13.00 – 16.00 – Warsztat „Pompony z odzysku” – tworzenie pomponów z resztek starej wełny, swetrów i tkanin, p. Grzelka

 

13.00 – 16.00 –Warsztat „Zwierzątka z modeliny dla chłopca i dziewczyny”, p. Kinga Nowak

 

13.00 – 16.00 – Warsztaty z filcowania motywów kwiatowych – Katarzyna Ciesielska

 

13.00 – 15.00 - Warsztaty wyrobu ekologicznej biżuterii – Małgorzata Stankiewicz

 

14.00 – 15.00 - Warsztaty yoyo dla dzieci i młodzieży, „Nie pal, nie pij - machaj yoyem” – Michał Pisarski

 

13.00 – 16.00 – Edukacja leśna – warsztaty prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Skierniewice

 

13.00 – 16.00 – Warsztat „Tworzenie wyrobów z siana"(warsztat wytwarzania ozdób i zabawek z siana, metodami tradycyjnymi), p. Litwin

 

13.00 – 16.00 – Pokaz działań strażaków związanych z niesieniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków samochodowych i innych

 

 

26 maja 2014, poniedziałek

DZIEŃ WARSZTATOWY III

9.00 – 10.00 - Gospodarka finansowa wybranych gmin powiatu skierniewickiego – prezentacja Studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, PWSZ w Skierniewicach, Bud. F s. 225

9.00 - 14.00 -Seminarium „Własna firma - krok po kroku” -   cz. I - Urszula Bilska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach, Bud. F s. 208

12.00 – 13.30. – Warsztat entomologiczny, dr Maria Rogowska Bud. C s. 34

10.00 – 14.00 - Porady dietetyczne i konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu – dr Regina Wierzejska i studentki Dietetyki PWSZ w Skierniewicach, Bud. F s. 307

15.00 – 17.00 - Warsztaty SOS (savoir vivre, styl) studentów – dr Gabriela Henrykowska, Bud. F s. 211

9.00 – 11.00 – Warsztat florystyczny – tworzenie kompozycji kwiatowych, dr Dariusz Sochacki i Studenckie Koło Naukowe Ogrodników,

Bud. F s. 342, s. 306

11.00 – 13.00 – Warsztat florystyczny – tworzenie kompozycji kwiatowych, dr Dariusz Sochacki i Studenckie Koło Naukowe Ogrodników,

Bud. F s. 342, s. 306

WARSZTATY SOS Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ

godz. 8.30 – 13.00 – grupy warsztatowe 8.30 – 10.00, 10.00 – 11.30, 11.30 – 13.00.

ilość osób w grupie – max. 16

- Zobacz własne DNA – warsztaty dla szkól ponadpodstawowych, dr Joanna Soin, Bud. F s. 222

- Warsztaty kulinarne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów : „Kasza nie odstrasza”, dr Agnieszka Wiosetek-Reske, mgr Stella Buczek, Bud. F s. 209

– Warsztaty kosmetologiczne, dr Renata Sieradzan-Skrzetuska, Bud. F s. 219

– Warsztaty SOS (savoir vivre, styl) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dr Gabriela Henrykowska, Bud. F s. 211

 

KONFERENCJA „Rola bibliotek w nauczaniu o przyrodzie”

Współorganizator: Muzeum w Nieborowie i Arkadii

8.30 – 8.40 – Powitanie uczestników konferencji przez organizatorów, przedstawienie celów konferencji

8.40 – 9.10 – Wykład „Zajęcia biblioteczne o tematyce przyrodniczej w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach” -   Elżbieta Burzyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

9.10. – 9.40 – Wykład „Wykorzystanie zbiorów biblioteki PWSZ w procesie dydaktycznym na kierunkach przyrodniczo-technicznych” – Katarzyna Szymańska, Biblioteka PWSZ w Skierniewicach

9.40 – 10.00 – Przerwa kawowa

10.00 – 11.30 – Warsztaty „Aranżowanie zajęć przyrodniczych w oparciu o dostępne zbiory biblioteczne” – Anna Traut-Seliga PWSZ w Skierniewicach

12.00 – 14.30 – wizyta studyjna w bibliotece Pałacu w Nieborowie

15.00 – 16.00 – obiad w „Oberży pod Złotym Prosiakiem” i podsumowanie konferencji

 

SPOTKANIE Z PASJONATEM – Pawłem Urbańskim, znanym podróżnikiem

10.00 – 12.00 Coaching dla studentów: określenie mocnych stron zawodowych oraz interpersonalnych. – Paweł Urbański

13.00 – 15.00 Coaching dla studentów: określenie mocnych stron zawodowych oraz interpersonalnych. – Paweł Urbański

17.00 – 19.00 – Spotkanie otwarte z Pawłem Urbańskim: „Korona Ziemi: Ja to widzę inaczej. Jak stracić wzrok, zdobyć nieprzeciętną edukację, prowadzić biznes i zdobywać góry”.

Biblioteka PWSZ

17.30 – 19.00 – Kinoteatr Polonez w Skierniewicach – przedstawienie teatralne przygotowane przez wychowanków Domu Dziecka w Strobowie oraz studentów PWSZ, cena biletu od 5 zł.

 

 

27 maja 2014, wtorek

DZIEŃ WARSZTATOWY IV

8.00 – 20.00 – Wycieczka ekologiczna „Szlakiem pasji” Wycieczka pozwalająca poznać walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Polski Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (OT ZPKWŁ), docenić jej dziedzictwo, poznać miejsca, gdzie rozwój zrównoważony kultywowany był przez stulecia i gdzie nadal jest ceniony.

8.00 - 8.30 – Skierniewice – Arkadia

8.30 – 9.30 – Zwiedzanie Parku w Arkadii

9.45 – 11.30 – Zwiedzanie Muzeum i Parku w Nieborowie

11.30 – 11.45 – Przejazd Nieborów – Wola Szydłowiecka

11.45 – 12.15 – Zwiedzanie dworu w Woli Szydłowieckiej

12.15 – 12.30 – Przejazd na trasie Wola Szydłowiecka - Guzów

12.30 – 13.30 – zwiedzanie pałacu w Guzowie

13.30 – 14.00 – Przejazd Guzów – Kuklówka Radziejowicka

14.00 – 16.00 – Zwiedzanie Muzeum w Kuklówce i piknik

16.00 – 17.00 – Przejazd Kuklówka Radziejowicki – Bartniki

17.00 – 19.30 – zwiedzanie wioski budnickiej i osady Rodzian w Zaczarowanym Miejscu, kolacja i ognisko

19.30 – przejazd do Skierniewic

 

9.30 – 11.00 - warsztat dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (15 osób) - Umiejętności społeczne, dr Aleksandra Stankiewicz

Bud. F s. 211

10.00 – 12.00 – Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych EKO-ŻYCIE w mieście, MAGOJA

Ekożycie w wielkim mieście – zagadnienia:

 • Ekologiczny styl/tryb życia – co to znaczy i co się na niego składa.
 • Eko dom = oszczędny dom:

- Sposoby oszczędzania wody, energii, ciepła

- Co zyskujesz Ty i środowisko na oszczędzaniu tych zasobów

 • Recycling

- fakty i mity o recyclingu

- jak i po co segregować śmieci

- drugie życie rzeczy – czyli co można wykorzystać ponownie w gospodarstwie domowym (recycling użytkowy i art.-recycling)

 • Eko zakupy

- ekoznakowanie

- żywność

- moda

- kosmetyki

- torby i opakowania

 • Eko porządki

- jakie środki czystości kupować

- ekologiczne środki czystości, które możemy zrobić sami

Bud. E Biblioteka

12.10 – 16.00 – Eko-warsztaty teatralne odkrywające energię każdego człowieka + happening „Energia – pasja – człowiek”

MAGOJA

 1. Część teoretyczna

Krótki warsztat ekologiczny czyli rozmowy o roli energii w naszym codziennym życiu

 1. Zajęcia praktyczne

-Ćwiczenia dramowe

-Emisja głosu

-Sztuka improwizacji

-Podstawy pantomimy

-Praca z oddechem

 1. Scenariusz

Uczestnicy warsztatów dostali już niezbędne narzędzia do przygotowania happeningu opartego na scenariuszu który sami stworzą

 1. Happening

Efektem pracy uczestników całych warsztatów będzie happening o tytule:

„Energia – Pasja – Człowiek.” Happening oparty na stworzonym wcześniej

Scenariuszu będzie obfitował w interakcję z publicznością.

Dzięki temu zabiegowi odbiorcy staną się twórcami i będą mieli wpływ na przebieg wydarzeń.

Bud. E Biblioteka

10.00 – 14.00 – Porady dietetyczne i dotyczące zdrowego stylu życia, dr Regina Wierzejska i studenci Dietetyki PWSZ w Skierniewicach

Bud. F s. 205

10.00 - 14.00 - Seminarium „Własna firma - krok po kroku” -   cz. II - Urszula Bilska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach

Bud. F s. 208

11.15 – 12.45 – warsztat dla studentów wszystkich kierunków (15 osób) – „Zarządzanie czasem”, dr Aleksandra Stankiewicz

Bud. F s. 207

13.00 – 17.00 – sesje coachingowe dla studentów Pedagogiki (5 osób), dr Aleksandra Stankiewicz

Bud. F s. 207

14.00 – 16.00 – Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, języków obcych ze Skierniewic i  powiatu skierniewickiego, łowickiego , rawskiego: „Szkolne projekty międzynarodowe w edukacji przyrodniczej”, mgr Agnieszka Dąbrowska, WODN

 

Bud. F s. 211

28 maja 2014, środa

V Rajd Budnicki

8.30 – wyjazd spod PWSZ do Joachimowa – Mogił

9.00 – 11.45 – przejście z Joachimowa-Mogił do Bartnik (Grabie)

11.45 – 14.45 – pobyt w osadzie budnickiej i wiosce Słowian Rodzian – gry i zabawy, pogadanki, pokazy i warsztaty, poczęstunek budnicki

14.45 – 15.15 – powrót pod PWSZ w Skierniewicach

 1. Cel i założenia programowe wycieczki:

- Cel: zapoznanie uczestników wycieczki z przyrodą obszarów Natura 2000 „Dolina Rawki” oraz „Grabinka” oraz z przyrodniczymi, gospodarczymi i kulturowymi uwarunkowaniami wczesnego osadnictwa w tym rejonie.

- założenia programowe:

 • Wycieczka terenowa w granicach obszarów Natura 2000 „Dolina Rawki” oraz „Grabinka”, z pogadanką na tematy przyrodnicze i kulturowe związane z tym rejonem
 • Zapoznanie uczestników wycieczki z historia budników i budnictwa, z uwzględnieniem wpływu budnictwa na przyrodę lasów
 • Odwiedziny w zrekonstruowanej zagrodzie budnickiej i w zrekonstruowanej osadzie Słowian Rodzian w miejscowości Bartniki, możliwość gry w średniowieczne gry i zabawy, tradycyjny budnicki poczęstunek.
 

10.00 - 14.00 -Seminarium „Własna firma - krok po kroku” - cz. III - Urszula Bilska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach

Bud. F s. 207

SPOTKANIE Z CZŁOWIEKIEM SUKCESU – Prof. Małgorzata Wojciechowska, wykład dla studentów kierunku Dietetyka – w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bud. E Biblioteka

Wieczór Nauki

Państwowa Szkoła Muzyczna

17.00 - 17.05 – Powitanie Gości i rozpoczęcie Wieczoru Nauki przez JM Rektora PWSZ w Skierniewicach,

prof. dr hab. Tadeusza Janusza

17.05 – 17.20 – Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”:

 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Pan prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – Pan prof. dr hab. Franciszek Adamicki

17.20 – 17.35 – Wystąpienia zaproszonych Gości

17.35 – 17.45 – Wręczenie nagrody w konkursie na logo VI Festiwalu Nauki oraz w konkursie na projekt torby Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

17.45 - 18.15 – Wystąpienie Gościa Honorowego Wieczoru Nauki – Profesora dr hab. Stanisława Bieleckiego

18.15 -18.40 – Koncert muzyczny uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach

18.40 - 18.55 – Podsumowanie VI Festiwalu Nauki, wręczenie podziękowań Osobom i Instytucjom zasłużonym dla   realizacji działań festiwalowych

18.55 – 20.00 – Uroczysty bankiet dla zaproszonych Gości

Register

User Registration
or Anuluj