A+ A A-

Uczniowska czapka skierniewickiego Prusa

Oceń ten artykuł
(1 głos)
30.04.2012r uczniowie LO im. B.Prusa w nowo odtworzonej replice czapki 30.04.2012r uczniowie LO im. B.Prusa w nowo odtworzonej replice czapki

Staraniem Pana Andrzeja Kostusiaka na ukończeniu są prace nad zrekonstruowaniem czapek uczniów Liceum im. Bolesława Prusa jakie nosili przed wieloma laty.

Skąd ten pomysł, pytamy się inicjatora przedsięwzięcia:

Andrzej Kostusiak: Pomysł wykonania wiernych kopii czapek uczniowskich Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach powstał w związku z tym, że jestem opiekunem i dysponentem sztandaru Oddziału Sabotażowo – Dywersyjnego AK obwodu „Sroka” w Skierniewicach. Sztandar ten po okresie PRL, kiedy to znajdował się w ukryciu, występował w uroczystościach patriotycznych, religijnych oraz w pogrzebach osób zasłużonych dla środowiska AK. Poczet sztandarowy stanowili byli żołnierze oddziału. W miarę upływu czasu stało się to coraz trudniejsze ze względu na podeszły wiek a później w związku z odchodzeniem ich na „wieczną wartę”. Ze sztandarem występowałem ja z ostatnimi żyjącymi żołnierzami oddziału oraz członkami ich rodzin. Przez jakiś czas poczet sztandarowy tworzyli harcerze skierniewickiej drużyny ZHR. Z czasem drużyna przestała istnieć, gdyż młodzi ludzie rozjeżdżali się po zakończeniu edukacji w Skierniewicach w różne miejsca – na studnia. Powstał pomysł by poczet sztandarowy składający się z uczniów wystawiło Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. W czasie okupacji niemieckiej wielu absolwentów tej szkoły było czynnymi żołnierzami miejscowych formacji Armii Krajowej. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwą akceptacją dyrekcji szkoły.

Członkowie pocztów sztandarowych prezentują się zdecydowanie dostojniej w okryciach głowy świadczących o środowisku z jakich się wywodzą. W związku z tym rozpocząłem kompletowanie wiadomości opisów oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącej czapki liceum używanej przez uczniów w okresie przed i po wojennym (do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku). Dotarłem również do oryginalnej czapki należącej do ucznia (matura 1951 r. nieżyjącego już pana Kazimierza Krzymińskiego) przechowywanej pieczołowicie przez jego syna. Kopię tych czapek mają stanowić okrycia głowy uczniów tworzących poczet sztandarowy, historycznego sztandaru akowskiego.

Równolegle z odtwarzaniem czapek pochodzących z okresu około wojennego wykonywane są również kopie czapek uczniowskich LO używanych w okresie późniejszym – w latach sześćdziesiątych. Był to ostatni wzór czapek jakie były noszone przez uczniów naszej szkoły. Być może będą one używane przez poczty uczniowskie występujące z obecnym sztandarem szkolnym.

 

Czy jest to całość elementów reprezentacyjnych pocztu sztandarowego:

Andrzej Kostusiak: Byłbym w pełni zadowolony gdyby udało się jeszcze odszukać tarcze szkolne i tu zwracam się z apelem o pomoc przy ich zlokalizowaniu.

          Dziękuję za rozmowę.


30.04.2012r. Akademia z okazji 3 Maja połączona z przkazaniem nowo zrekonstruowanych czapek dla potrzeb pocztu sztandarowego


Przedwojenne fotografie uczniów LO Prusa

Artykuły powiązane

 • Czy wiecie dlaczego Sobediany?

  W połowie lipca ukazała się kolejna książka Pana Andrzej Kostusiaka pt. Dlaczego Sobediany ...

 • Spotkanie z Andrzejem Kostusiakiem

  20 czerwca - promocja książki w Bibliotece Miejskiej

 • Sztandar AK i jego losy w książce Andrzeja Kostusiaka

  W końcu maja 2017 ukazała się nowa książka z historią Skierniewic w tle pt. Jest taki sztandar...

 • Staropolski stół wigilijny

  W pobliżu Skierniewic ocalało do dziś sporo dworków i zespołów dworsko-parkowych, będących świadectwem bogatej przeszłości regionu.

 • Historia Skierniewickiego Oddziału AK i jego sztandaru

  W dniu 25 lutego 2013r. w ramach Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w LO im. B.Prusa wygłoszony został odczyt, którego tematem był – „Oddział Sabotażowo-Dywersyjny AK w Skierniewicach i jego sztandar”.

 • Dawne bale Skierniewic

  W latach 60-70-tych w Skierniewicach nie było zbyt wielu imprez sylwestrowych na duża skalę. Organizowały je m.in. zakłady pracy dla swoich pracowników, ale do historii naszego maista przeszły sylwestry „instytutowe”, „sejmikowe” czy „garnizonowe”z tamtych lat.

Register

User Registration
or Anuluj