A+ A A-

Nasza Miss z tytułem doktora

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Okazuje się jednak, że uroda może iść w parze z inteligencją.

Przykładem tego jest skierniewiczanka Beata Pająk, która jedenaście lat temu została Kwiatem Wdzięku 1999 konkursu piękności Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic, a obecnie święci triumfy jako wybitny naukowiec.

 

 Mówiąc językiem potocznym – pracuje nad istotą raka, poszukując mechanizmów, które powodują, że komórki nowotworowe nie chcą obumierać, choć dostają do tego wyraźny sygnał. W języku medycznym brzmi to: niewrażliwość komórek nowotworowych na indukcję ich śmierci (apoptozę) przez cytokiny układu immunologicznego lub chemioterapeutyki.

– Poszukuję też substancji mogących znaleźć w przyszłości zastosowanie jako czynniki uwrażliwiające komórki neoplastyczne na sygnały apoptogenne.

  Jest absolwentką Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW, laureatką I nagrody w kategorii prac doktorskich w konkursie organizowanym przez Fundację Hasco-L ek oraz tegoroczną laureatką stypendium dla młodych wybitnych naukowców MNiSW. Niespełna 4 lata po uzyskaniu stopnia doktora, przygotowuje się do kolokwium kończącego przewód habilitacyjny.

– Moim marzeniem naukowym jest stworzenie zespołu badawczego zdolnych, kreatywnych i pracowitych osób, z którymi rzetelnie będę mogła realizować wytyczone cele badawcze.

       Nasza była Miss otrzymała właśnie  trzy stypendia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Polityki" oraz "Loreal" Dla Kobiet Nauki (http://www.lorealdlakobietinauki.pl)
       Dr Beata Pająk pracę magisterską dotyczącą "Wpływu dodatkowych czynników genetycznych, polimorfizmu w genach RAI1 i ApoE, na wiek zachorowania w ataksji móżdżkowo-rdzeniowej typu 2" realizowała pod opieką prof. dr hab. Jacka Zaremby w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po zakończeniu studiów, dzięki namowom prof. dr hab. Gustawa Kulaska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW) podjęła Stacjonarne Studia Doktoranckie przy Katedrze Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Pracę doktorską pt. "Molekularne mechanizmy ucieczki immunologicznej komórek nowotworowych na przykładzie komórek ludzkiego raka okrężnicy linii COLO 205 oraz próby przełamania oporności z użyciem inhibitorów metabolicznych i cytokin immunomodulacyjnych" zrealizowała pod opieką prof. dr hab. Arkadiusza Orzechowskiego, którą obroniła z wyróżnieniem w 2007 r. Dr inż. Beata Pająk od listopada 2007 pracuje na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Ultrastruktury Komórki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Jest autorem 15 publikacji oryginalnych i przeglądowych, 9 komunikatów i 17 doniesień konferencyjnych. Była lub jest wykonawcą 5 grantów, w tym jednego promotorskiego, i 4 zwykłych. W 2005 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Szegedzie, gdzie przebywała na miesięcznym stypendium w ramach akcji COST. Aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest członkiem European Cell Death Organization (ECDO), European Association of Cancer Research (EACR) i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW).

Do swoich pasji zalicza podróże, aktywny wypoczynek, wesołe miasteczka i kolejki górskie.

Artykuły powiązane

Register

User Registration
or Anuluj