Odyseja 2013

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

To już drugi rok z rzędu jak grupa zaczyna swoją aktywną podróż historyczną po Polsce i po raz drugi rozpoczyna ją od zlotu grup rekonstrukcyjnych Odysei Historycznej.

Zlot jest jedną z większych imprez w Polsce o charakterze historycznym odbywającym się co roku. Miejscem w którym spotykają się pasjonaci jest park w Leszczynku, nieopodal Kutna.

Na zlot odbywający się w dniach 21.07. - 23.07. bieżącego roku przybyły grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Jedną z grup była GRH 26 DP Skierniewice ze Stowarzyszenia Tradycji 26 Dywizji Piechoty. Na zlocie każda z grup organizowała swoje obozowisko zwane żywą dioramą. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ większość odtwarzanych pozycji polowych na pikniku jest robiona według ścisłej dokumentacji i warunków obowiązujących w danej epoce. Tak na przykład grupa rekonstrukcyjna GRH 26 DP na swoim stanowisku wykonała według dokumentacji historycznej stanowisko strzeleckie dla działka przeciwpancernego, jak też przygotowała pozycję na ciężki karabin maszynowy. W czasie pikniku grupa uczestniczyła również w rekonstrukcji, która odbyła się w sobotę o godzinie 15:30. Tematem przewodnim była Bitwa Nad Bzurą. To właśnie ten epizod był przez miłośników IIRP odtwarzany w czasie pikniku. Jak wiadomo sama bitwa nad Bzurą była największym działaniem ofensywnym Wojny Obronnej Polski 1939 roku. Wzięły w niej udział 2 armie polskie w tym 26 Skierniewicka Dywizja. Podczas pikniku odbywały się również indywidualne pokazy grup rekonstrukcyjnych. Grupy prezentowały swoje umiejętności w obsługiwaniu sprzętu z epok, które odtwarzały. Skierniewicka młodzież obsługiwała armatkę przeciwpancerną Bofors wz36/37mm, która była podstawową bronią do zwalczania czołgów w latach międzywojennych, pokazała publiczności działoczyny obowiązujące w Wojsku Polskim w czasach IIRP. Jak co roku piknik okazał się wielką lekcją historii dla skierniewickiej młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem i pasją, zamiłowaniem odtwarza sylwetki bohaterów września 1939r. Na koniec zlotu skierniewiczanie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej zorganizowanej na terenie parku w intencji Ojczyzny.

Grupa również pragnie podziękować Panu pułkownikowi Jerzemu Murgrabiemu za udostępnienie sprzętu historycznego i tym samym za wielkie zaufanie, którym obdarza młodzież w trakcie wypożyczania muzealnych eksponatów takich jak: armatka Bofors wz36/37 mm i ciężkiego karabinu maszynowego, które na stałe znajdują się w Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich.

                                                                                                                  Stowarzyszenie Tradycji 26 DP

                                                                                                                     GRH 26 DP Piotr Paradowski.

Średniowieczna artyleria najemna.

 Średniowieczna artyleria najemna.

 

 Diorama GRH NSKC Skierniewice (Najemicy)

 

 Diorama wojna wietnamska

 

 Pozycja obronna wykonana przez grupę ze Skierniewic.

 

Szpital polowy 101 Airborne Division.  operacja ,,Market Garden'' 1944 r. londowanie w Holandii. W  operacji tej również brała udział 1 Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa dowodzona przez gen. Sosabowskiego.

 

Register

User Registration
or Anuluj