A+ A A-

Powstaje grupa rekonstrukcyjna

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Musztra 20.04 2011r. Musztra 20.04 2011r. fot. Jan Czubatka

Gdyby dziś zapytać mieszkańców Skierniewic, z czym najbardziej kojarzy się ich miasto, z pewnością wielu z nich odpowiedziało by, że z działalnością Instytutów: Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Warzywnictwa. Starsi pamiętają czasy, gdy Skierniewice były miastem kolejarzy, a potem znane jako miasto wojskowych.

Garnizon skierniewicki istniał tu jeszcze w 2010 roku, kiedy to decyzją władz wojskowych został zlikwidowany. Mieszkańcy Skierniewic bardzo zżyli się z wojskiem, które przez lata stacjonowało w miejscowych koszarach. Wojsko miało swoje kasyno, bibliotekę, klub garnizonowy, miało wreszcie parafię garnizonową. Jednak chyba najpiękniejszy okres w dziejach garnizonu w Skierniewicach dotyczył okresu międzywojennego, gdy w mieście stacjonowała 26 Dywizja Piechoty, która wsławiła się w działaniach wojennych w Bitwie nad Bzurą. Dziś chlubne tradycje Dywizji kontynuuje powstałe w ub. roku Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej DP, którego prezesem jest Jan Czubatka. Stowarzyszenie skupiło wokół siebie kilkudziesięciu pasjonatów historii, miłośników militariów i tradycji 26 DP. Wśród nich przeszło 30 – osobowa grupa młodych ludzi wywodzących się głównie ze skierniewickich uczelni i szkół średnich. Ambicją Stowarzyszenia jest utworzenie grupy rekonstrukcyjnej 26 DP, która kultywowała by tradycje Dywizji, uświetniała uroczystości patriotyczne i religijne, wreszcie będzie brała udział w rekonstrukcjach działań wojennych, głównie w rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą. Grupa ta z pewnością będzie brała udział w corocznych obchodach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, które na trwale wpisało się w historii Skierniewic. Powstanie grupy poprzedziły liczne spotkania członków Stowarzyszenia z młodzieżą, na których to spotkaniach poznawała ona historię 26 DP, uzbrojenie i umundurowanie Dywizji. Dla  upamiętnienia 26 DP oraz przypadającej 90 rocznicy jej utworzenia, Stowarzyszenie w dniu 02. 03. 2011 roku w ZSZ nr. 2, popularnym Mechaniku, pokazało prezentację fotograficzno – filmową już istniejących grup rekonstrukcyjnych, działających na terenie ościennych powiatów. W spotkaniu wzięły udział przedstawiciele władz miasta, na czele z prezydentem Leszkiem Trębskim. Podjęta przez Stowarzyszenia akcja nagłaśniająca w szkołach skierniewickich, wsparcie samego prezydenta Skierniewic, który zadeklarował pomoc finansową na zakup części umundurowania, wreszcie bezinteresowna pomoc wielu miłośników wojskowości, spowodowały, że powstanie grupy nabiera realnych kształtów. Już od kilku tygodni na terenie byłych koszar 2 Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego, a obecnie kampusie Wyższej Szkoły Zawodowej, prowadzone są profesjonalne zajęcia z podstaw musztry wojskowej. Prowadzą je członkowie Stowarzyszenia, byli wojskowi Zbigniew Garbicz i Zbigniew Łęczycki. I choć młodzież nie posiada jeszcze nawet ćwiczebnego umundurowania, to widać już poważne postępy i duże zaangażowanie. Na zajęciach bywa nawet 30. młodych ludzi, którzy z zapałem ćwiczą zwroty, formowanie kolumn, marsz defiladowy. Można więc mieć pewność, że niebawem zobaczymy ich na miejskich uroczystościach.
 
Aby jednak powstała grupa z prawdziwego zdarzenia, potrzebna jest nie tylko dobra wola i chęć współpracy członków Stowarzyszenia z władzami miasta i środowiskami opiniotwórczymi. Potrzeba przede wszystkim pieniędzy. Poza umundurowaniem z okresu międzywojennego i towarzyszącym temu doposażeniu w sprzęt typu pas, buty, ładownice, itp., niezbędne jest pozyskanie środków finansowych na zakup mundurów ćwiczebnych, w którym rekonstruktorzy mogli by doskonalić tajniki sztuki wojskowej, tj. elementy musztry, strzelanie, obchodzenie się z bronią historyczną będącą na wyposażeniu 26 DP. Ważnym wydaje się zakup proporca symbolizującego historię Dywizji. Byłby on również znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia a także służył by promocji miasta.

Z okazji zakończenia obchodów 90. rocznicy powstania 26 DP planowany jest zakup czterech tablic upamiętniających stacjonujące w naszym mieście jednostki 18 pp, 26 pal, 26 dac, i dowództwa Dywizji. Uroczyste ich odsłonięcie nastąpi w dniu 10 października br. Kosztowne są również wyjazdy patriotyczno – wojskowe w miejsca pamięci narodowej, które to miejsca rozsiane są niemal po całym regionie łódzkim i mazowieckim. Ambicją Stowarzyszenia jest również promocja tradycji historycznych 26 DP, poprzez uczestnictwo w uroczystościach miejskich i powiatowych. Potrzebą chwili jest wydanie specjalnego biuletynu i wykonanie baneru Stowarzyszenia. Stowarzyszenie chciało by również zaprezentować własne stoisko podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, na którym pokazany zostanie dorobek Stowarzyszenia i tradycje historyczne 26 DP.        

 Stowarzyszenie zwraca się z apelem do wszystkich, dla których sprawy tradycji 26 DP nie są obojętne i chcą wziąć udział w tym szlachetnym dziele tworzenia grupy rekonstrukcyjnej. Wdzięczni będziemy za każdą pomoc materialną i finansową. Zainteresowanych prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia p. Janem Czubatką Tel. 691094017.

 fot. J.Czubatka

Register

User Registration
or Anuluj