A+ A A-

w Muzeum w Łowiczu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszamy do udziału w konkursie

REGULAMIN KONKURSU

 

Smak dzieciństwa.

Pieczywo codzienne i obrzędowe w tradycji regionu łowickiego.

 

Organizator: Muzeum w Łowiczu

Współfinansowanie ze środków MKiDN

Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa 

 

 

Cel konkursu:

 

 1. Przypomnienie i popularyzacja zanikającej wiedzy dotyczącej tradycyjnego wyrobu i wypieku pieczywa w regionie łowickim.
 2. Odtworzenie, udokumentowanie i rozpowszechnienie pozostających w pamięci zapomnianych, tradycyjnych przepisów
 3. Rozbudzenie aktywności osób indywidualnych oraz lokalnych środowisk miejskich i wiejskich do poszukiwania dziedzictwa kulinarnego regionu łowickiego
 4. Poszerzenie wiedzy odbiorców projektu na temat regionalnych i polskich tradycji kulinarnych.
 5. Wydanie publikacji dotyczącej piekarniczych tradycji kulinarnych regionu łowickiego.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być indywidualne osoby dorosłe, dzieci i młodzież, pod warunkiem posiadania osoby dorosłej jako współpartnera, zespoły złożone np. z członków KGW lub innych organizacji działających w środowiskach lokalnych.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby mieszkające na terenach powiatu łowickiego i skierniewickiego (obszar historycznego Księstwa Łowickiego), a także osoby spoza tego terytorium znające tradycyjne przepisy na wyroby piekarnicze wykonywane w regionie łowickim. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie takiego wyrobu i udokumentowanie, iż pochodzi on właśnie z tego terenu (poprzez wypełnienie metryczki (załącznik do niniejszego regulaminu)
 3. Każda osoba lub zespół może zgłosić maksymalnie 2 wykonane przez siebie produkty (do wyboru spośród produktów takich jak chleb, bułki, ciasto, ciastka itp.).
 4. Każdy nagrodzony uczestnik lub zespół uczestników zobowiązuje się dostarczyć wykonane przez siebie produkty dwukrotnie:
 • W dniu 06.07.2012 r. do Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w godz. 8.00 – 13.00, do oceny komisji konkursowej
 • oraz w dn. 08.09.2012 r. do Skansenu w Maurzycach w celu zaprezentowania ich podczas uroczystego wręczenia nagród.
 1. Do każdego wyrobu należy bezwzględnie dołączyć wypełnioną metryczkę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 1. Wyroby bez metryczki nie będą przyjmowane do konkursu.
 2. Przepisy dotyczące wyrobów nagrodzonych oraz wybranych wyrobów nie nagrodzonych zostaną zamieszczone w pokonkursowym wydawnictwie.  

 

Rozstrzygnięcie:

 

 1. Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.
 2. Komisja oceniająca zgłoszone wyroby weźmie pod uwagę

- zgodność wyrobów z regionalnymi tradycjami kulinarnymi

- walory smakowe

- walory estetyczne

- sposób zaprezentowania wyrobów

 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
 2. Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej www.muzeumlowicz.pl
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 08.09.2012 w Skansenie w Maurzycach.

 

Terminarz:

 

 1. Zgłoszenie prac do Muzeum w Łowiczu w dniu 06.07.2012 r. do Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w godz. 8.00 – 13.00
 2. Ocena jury w dniu 06.07.2012 r.
 3. Zaprezentowanie nagrodzonych wyrobów i wręczenie nagród – 08.09.2012 r. w Skansenie w Maurzycach.

 

Zastrzeżenia:

 

 1. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
 2. Wyroby nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 3. Jury ma prawo wyboru jednego ze zgłoszonych wyrobów w razie nie spełnienia wymogów przez pozostałe.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć wyrobów i informacji z metryczki w celach związanych z działalnością muzeum i reklamowych – promujących projekt.
 5. Zgłoszone wyroby, bez względu na to czy zostaną nagrodzone czy nie, przechodzą na własność Muzeum w Łowiczu i nie będą zwracane autorom (z wyjątkiem naczyń i elementów dekoracji wielokrotnego użytku).

 

 

Informacje o konkursie:

 

Muzeum w Łowiczu, Dział Merytoryczny

Stary Rynek 5/7, 99 – 400 Łowicz

Tel. 46 837-39-28 wew. 36

www.muzeumlowicz.pl

Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2012 23:52

Register

User Registration
or Anuluj