A+ A A-

Władysław Strakacz ma skwer

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Władysław Strakacz ma skwer fot. Andrzej Smyczek

Wieloletnie starania Skierniewickiego Bractwa Piwnego, aby upamiętnić imię Władysława Strakacza, przemysłowca i jednego z najznamienitszych obywateli miasta pierwszej połowy XX wieku przyniosły skutek. 14 marca tego roku Rada Miasta w Skierniewicach, po wcześniejszej rekomendacji komisji ds. samorządu RM, przegłosowała wniosek bractwa i odtąd skwer przed starostwem powiatowym będzie nosił imię Władysława Strakacza

Przypomnijmy, iż Władysław Strakacz, właściciel słynnego niegdyś skierniewickiego browaru parowego z fabryką wód owocowych, był nie tylko przemysłowcem. Działał społecznie w miejscowej straży pożarnej, przekazywał fundusze na rzecz lokalnej społeczności, angażował się w budowę szpitala, szkoły i kościoła. Dbał o pracowników browaru, których w latach 30. ubiegłego wieku zatrudniał ponad 60. W młodości Władysław Strakacz odnosił sukcesy sportowe jako kolarz, a potem jako automobilista.

W 1997 roku Rada Miasta w Skierniewicach nadała Władysławowi Strakaczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. W uroczystej gali z tej okazji wziął udział wnuk Pana Władysława – Andrzej Strakacz, mieszkający na stałe w Kanadzie.

Starania rodziny Władysława Strakacza o odzyskanie choćby części dawnego majątku nie powiodły się. Honorowy tytuł był jedyną formą wdzięczności miasta za przejęty majątek i dobro wyświadczone przez rodzinę Strakaczów Skierniewicom. Nazwiska przemysłowca nie utrwalono w nazwie żadnej ulicy, parku czy placu.

Chcąc zmienić tę sytuację, zawiązane w 1998 roku Skierniewickie Bractwo Piwne za jeden z głównych celów przyjęło nazwanie sąsiadującego z dawnym browarem placyku przed starostwem powiatowym imieniem Władysława Strakacza. Na posiedzeniach rady miasta wniosek bractwa pojawiał się wielokrotnie. Wynajdywano różne powody, by odłożyć go do szuflady. Zaangażowanie ratusza, a także przewodniczącego rady miasta Mariusza Dziudy i przewodniczącej komisji ds. samorządu RM Danuty Nowakowskiej pomogły znaleźć dla inicjatywy bractwa piwnego właściwy klimat. Złożony przez nas po raz kolejny wniosek uzyskał tym razem akceptację rady. Władysław Strakacz ma swój skwer. Jest szansa, że w przyszłości zrealizowany zostanie także pomysł urządzenia w miejscu dawnego browaru ciągu spacerowego dedykowanego W. Strakaczowi.

Skierniewickie Bractwo Piwne zadedykuje w tym roku swojemu Patronowi jeszcze jedno wydarzenie – planowaną na czerwiec tego roku I Biesiadę Skierniewicką. Na imprezę, pomyślaną jako prezentacja domowych, a także mało znanych browarów zapraszamy 14 czerwca na godz. 16 do ogródka piwnego przy klubie Drugi Dom (ul. Mickiewicza). (a)

Register

User Registration
or Anuluj