A+ A A-

Ślady kultury żydowskiej w fotografii

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

do 31 lipca 2013 - FOTOSYNTEZA - konkurs fotograficzny


Ślady kultury żydowskiej obecnej w przedmiotach, pejzażu miasta zaciera czas, niepamięć. Zachęcamy do wychwycenia tych śladów w mieście, bliższej i dalszej okolicy i zamknięcia ich w kadrze. Mogą to być także fotografie z różnych miejsc Polski. Chcielibyśmy, aby temat zainspirował do poszukiwań obrazów będących zapisem wrażeń, metaforycznych zestawień, refleksyjnego spojrzenia na krajobraz współczesny poprzez to, co pozostało z przeszłości. Z nadesłanych fotografii będących z konieczności zapisem fragmentu rzeczywistości powstanie - obraz syntetyczny, rejestrujący i zestawiający indywidualne spojrzenia. Zapraszamy do udziału w projekcie FOTOSYNTEZA.
Organizatorami konkursu jest Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, dla których fotografia jest formą estetycznej wypowiedzi i pasji.
Prace zostaną zaprezentowane na wystawie, której wernisaż odbędzie się 30 sierpnia w Izbie Historii Skierniewic podczas FESTIWALU SKIERNIEWICER.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.
Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do 31 lipca 2013 r. do siedziby Izby Historii Skierniewic.FOTOSYNTEZA
Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu.
2. Tematem zdjęcia mają być ślady kultury żydowskiej w pejzażu miejskim.
3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać od 1 do 3 zdjęć.
4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczość 300 dpi do formatu 30x40 cm.
5. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.
6. Zdjęcia należy dostarczyć do Izby Historii Skierniewic ul. Floriana 4 96-100 Skierniewice w terminie do 31 lipca 2013 roku.
7. W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, datę urodzenia, adres i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, której otwarcie zaplanowane jest na 30 sierpnia 2013 roku w Izbie Historii Skierniewic.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.
10. Izba Historii Skierniewic i Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage'u oraz stronach internetowych organizatorów Skierniewicera, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

Artykuły powiązane

Register

User Registration
or Anuluj